בלוג // משאבי ידע

אסטרטגיות הוראה

Peer Instruction

איך תפעילו לומדים בכיתה באמצעות מתודה יעילה הממוקדת בחלקים החשובים ביותר בחומר הלימוד, מערבת את…
תפריט