תוכניות מנהיגות

ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך מתמחה בליויי תוכניות מנהיגות. בשנים האחרונות ליוונו מספר תוכניות מצליחות בשיתוף עם משרד החינוך ומטה ישראל דיגיטלית

פריזמה – מובילים דיגיטליים במוסדות להכשרת מורים

העידן שאחרי קורונה הוא עידן חדש ומטלטל, גם באקדמיה וגם במערכת החינוך. הקורונה שברה הרגלים, ערערה דפוסים וזימנה לנו אפשרויות לתהליכי למידה חדשים ומועילים יותר ב"יום שאחרי", אל מול כוחות שהעדיפו להחזיר את המצב לקדמותו.

המשימה שלנו היא לתמוך במוסדות ולסייע להם להיערך להובלת שינוי יזום וסדור, ולגבש אסטרטגיה ללמידה דיגיטלית ל"יום שאחרי". איך ייראה השינוי מהזוויות השונות?

  1. הכשרה של סוכני שינוי ברמה הארצית שיובילו שינוי במוסדות באמצעות חדשנות דיגיטלית פדגוגית ויפעלו כרשת פעילה ואפקטיבית
  2. פיתוח תוכנית אסטרטגית ללמידה דיגיטלית
  3. ליווי במימוש התוכנית בשנים 2021–2023

מובילים דיגיטליים
במרכזי פסג״ה

התוכנית גובשה על ידי מכון מופ"ת, האגף לפיתוח מקצועי במנהל עובדי הוראה וישראל דיגיטלית מטרתה היא להכשיר מובילים דיגיטליים במרכזי הפסגה כך שיהיו, לצד מנהלי הפסגות, חוד החנית בפיתוח התפיסה של פסג״ה דיגיטלית. המהלך מבוסס על שלושה צירים משולבים.
הציר הראשון מתמקד בפיתוח המיומנויות, הכשירויות והיכולות הדרושות למוביל הדיגיטלי, תוך יישום של תפיסות ומתודולוגיות מתחום הלמידה הארגונית (שאלון אישי של מוכנות דיגיטלית לדוגמה) בגישה של Upskilling ו-Reskilling – פיתוח כשירויות: יכולת למידה, גמישות וסקרנות, וכן שיתוף פעולה, קבלת החלטות מבוססת נתונים או גישה מפתחת אלה יובילו לציר השני של התוכנית – "חושבים ועושים חדשנות". המובילים הדיגיטליים ילמדו תפיסות וכלים חיונייים לפיתוח חדשנות, ובהם חשיבה עיצובית (Design Thinking), כלי תכנון דוגמת לין קנבס (Lean Canvas) או פרסונות ומסע לקוח.
הציר השלישי עניינו בתהליכים המתמקדים בפיתוח מודלים חדשניים ופורצי דרך של למידה דיגיטלית שיהיו התוכן של הפסג״ה הדיגיטלית. ציר זה מחייב שיתוף פעולה הדוק בין המוביל הדיגיטלי לבין מנהל/ת וצוות הפסגה.

תפיסת הלמידה של המהלך היא בחיבור בין תאוריה ומעשה: לימוד של התאוריה והתפיסות המובילות, ויישום מעשי שלהן במרחב הפעולה של הפסגה. בנייה של "ארגז כלים" אישי וארגוני הכולל את המיומנויות, הכשירויות והכלים הנדרשים להובלת השינוי.

תפריט