בית הספר ללימודי התמחות מקצועית ע״ש פרופ׳ משה זילברשטיין

ההוראה באקדמיה מחייבת מומחיות. מחויבות זו מונחת בבסיסם של לימודי ההתמחות המקצועית בבית הספר להתמחויות במכון מופ"ת.
מומחיות פרופסיונאלית כוללת את היכולת לזהות, לנתח, לתכנן, לבצע, להעריך ולהציג תהליכים, באופן המגובה בידע עדכני ועומד בסטנדרטים לאומיים ובין-לאומיים. מומחיות של חבר סגל אקדמי מאפשרת לו להוות מקור השראה ומודל מקצועי. לצד זאת, ההערכה והקידום של חברי הסגל האקדמי מבוססים על תרומה אקדמית מעוגנת-מומחיות.

צוות ערוץ המו"פ הוא שותף פעיל בניהולן של שתי תוכניות התמחות בבית הספר: התמחות בחדשנות ועיצוב למידה דיגיטלית באקדמיה, והתמחות בניהול שינוי ויזמות חינוכית.

חדשנות ועיצוב למידה דיגיטלית באקדמיה

מה ש"חם" וחכם בעולם הלמידה האקדמית ובהכשרת מורים: חדשנות בהוראה באקדמיה

מיקרו-למידה, הערכה דיגיטלית, קורסים רבי-משתתפים, רווחה רגשית חברתית בקורס המקוון, אוריינות חזותית, תבניות עיצוב לקבוצות מגוונות תרבותית, פודקאסטים, סטורי-טלינג, אינפוגרפיקה, מתודולוגיות של חדשנות… אם ברצונך להתמחות בתחומים אלו – מקומך איתנו!

עידן הפוסט-קורונה מזמן חשיבה מחדש על הוראה ולמידה. ההתמחות החדשה עונה לצורך בחשיפה סדורה למגמות העכשוויות, ולא פחות מכך – בליווי מקצועי רציף ביישום הידע והמיומנויות העדכניות הנדרשים בהוראה באקדמיה. כהרחבה והעמקה של התוכנית הארצית "פריזמה", אנו שואפים להעניק הכשרה למרצים ולבעלי תפקידים כך שיוכלו לפעול גם כרשת פעילה ואפקטיבית וכסוכני השינויים בעת הזאת. לפיכך, תוכני ההתמחות משלבים באופן ייחודי מתודולוגיות הוראה ולמידה באקדמיה עם מתודולוגיות של חדשנות.

ניהול שינוי ויזמות חינוכית

הכשרת אנשי חינוך ממערכת הכשרת המורים ליצירת חדשנות ולהובלת שינויים משמעותיים במערכות החינוך שהם פועלים בהן.

ההתמחות מקנה תשתית של ידע ומזמנת התנסות בפיתוח מיומנויות בהתבסס על מתודולוגיות של חדשנות ויזמות, באמצעות שני אשכולות מרכזיים בתכנית: אשכול ניהול ואשכול יזמות חינוכית.

מטרת האשכולות היא לחדד את כלי המחשבה והביצוע הנדרשים כדי להוביל ולנהל תהליכים במערכת הכשרת המורים בישראל.

ההתמחות מועברת במתכונת מחודשת, המותאמת לדינמיקה בשדרת הניהול האקדמית ולשינויים הדיגיטליים בעקבות הקורונה.

תפריט